rhy.fi
Ajankohtaista

Sihteerille voi jättää ilmoitukset, osoitteen muutokset, ym. tiedot sihteerin
sähköpostin (PALAUTELOMAKKEEN) kautta (tulee sihteerille suoraan).
Jättäkää hyvät jäsenet seuran sihteerille uudet osoitteenne, tiedän että osa
teistä on muuttanut tiedossamme olevasta osoitteesta, mutta en tiedä minne?????!!!!!


HUOM. Seuran tiliyhteistiedot muuttuneet 10/2018 alkaen. 
Uusi tili omaSP. Tilinro: FI97 4108 0011 3137 83 
Kaikki seuralle suunnatut tilitykset tästä eteenpäin uudelle tilille


Ottakaa oma riista käyttöön (valitkaa yhteystietojen näkyvyys kaikille jäsenille / seuran toimihenkilöille). Ilmoittakaa metsästäjänumeronne seuralle niin osoitetietonne päivittyvät automaattisesti jäsenrekisteriin!!!


Lisää vasta tämän jälkeen uusi teksti!!

Lisää vasta tämän jälkeen uusi teksti!!

Seuran talvikokous siirretty. Valtioneuvoston kokoontumista rajoittavien ohjeiden mukaan Korona viruksen vuoksi. Johtokunta ilmoittaa myöhemmin kokouksen ajankohdan.         Sihteeri

 

Vahinkolintulupa 2020 voimassa.
NAAKKA JA VARIS, lupa voimassa arvioidun pesimäkauden aikana   10.3-6.5 ja 1.6-31.7.2020
Ääntä synnyttävän laitteen käyttö sallittu.
Harakka, paikkalintuna ei kuulu pesimisajan lupaan, eli on RAUHOITETTU.
 Harakkaa saa normaalisti ampua pesimäkauden ulkopuolella.
Elokuun alussa sihteerille heti tieto saaliin määrästä. tieto menee Riistakeskukselle 


Seuran jäsenillä mahdollisuus käyttää reviiri- ja oma riista ohjelmia mm. seuralle vuokrattujen metsästysalueiden tarkistamiseksi ja saalis/näköhavaintojen kirjaamiseksi. Lähetä oma sähköpostiosoitteesi ja metsästyskorttisi numero seuran puheenjohtajalle niin sinut lisätään automaattisesti kyseisiin ohjelmiin seuran jäsenenä. Lisätietoja tarvittaessa puheenjohtajalta.

METSÄSTÄJÄLIITON DIGI-JAHTI digi-jahdin löydät osoitteesta,
http://www.digijahti.fi
Kaikille avoimen tutustumiskauden jälkeen Digi-Jahtia voivat lukea vain Metsästäjäliiton jäsenet. Päivitä sähköpostiosoitteesi liiton jäsenrekisteriin,
niin saat aina tiedon lehden ilmestymisestä. Jäsenrekisterin kirjautumisohjeet
löydät osoitteesta http://metsastajaliitto.fi/jasenrekisteri t. sihteeri 


KAURAN JYVIÄ RIISTAN RUOKINTAAN
Seuran majalta noudettavissa kauraa riistaeläinten talviruokintaan. Kaura löytyy saunan päädystä siilosta. Huom. sulje säiliö hyvin ja siivoa mahdolliset maahan pudonneet jyvät täytettyäsi oman astiasi/säkin.

Itäisen TALVIKOKOUS seuran majalla pidettiin su. 31.3.2019 klo. 12.00
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Koivulahti ja sihteeriksi Markku Honkaranta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hermanni Takala ja Kalle Kiviniemi.
Ääntenlaskijoina Hermanni Takala ja Seppo Koivulahti.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin esityslista. kokouksessa läsnä 35 jäsentä.
Hyväksyttiin vuoden 2018 tilit, tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
Kokous myönsi yksimielisesti tili- ja vastuuvapauden tili- ja vastuu velvollisille.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Janne Lehtinen.
Yhdistyksen Johtokunnan erovuoroiset, Veijo Saari, Petri Oksala, Reijo Kalliosaari ja Matti Ritamäki
valittiin uudelleen. Marko Viitalan Jäädessä työkiireiden vuoksi pois johtokunnasta hänen tilalleen Valittiin Mikko Hirsimäki.
Lisäksi johtokuntaan kuuluvat Leena Koivusaari, Timo Leppälä ja Petri Mannila
Toiminnantarkastajiksi valittiin Mauno Syngelmä ja Pertti Kalmari, sekä heidän varamiehiksi Pekka Kuuppelomäki ja Heikki Rajamäki.
Jäsenmaksut pysyvät ennallan, maanom.jäsen 35 €/vuosi ja ei maanomistaja jäsen 45 €/ vuosi. Liittymismaksu 400 €. Uutena nuoriso jäsen alle 18 v liittymismaksu 200 €.
Uusille jäsenille kahden vuoden koejäsenyys, johtokunta vahvistaa 2 vuoden jälkeen jäsenyyden.
Kaikilla jäsenillä kökkävähennys 2,5 € / kerta jotka vähennetään seuraavan vuoden jäsenmaksusta.
Kaikilla uusilla jäsenillä kökkävelvoite (8.8.2010 kesäkokouksessa päätetty).
Hyväksyttiin vuodelle 2019 toimintasuunnitelma.
Ampumaratamaksut: Hirvi 10 laukausta / sarja 2.0 €, Trap 25 kiekkoa / 3.0 €
Hirvilupia haetaan 38 hirvieläimen luvat / 25 aikuista ja 26 vasaa, lopullinen määrä tarkentuu riistakeskuksen päätöksen jälkeen, lisäksi haetaan 10 peuran lupaa.
Jahtimaksu hirvenmetsästyksen osalta (80 €/metsästäjä) maksettava 30.9.2019 mennessä. Jokaisen hirvimetsälle osallistuvan tulee ampua väh. 200 pistettä juoksevaan hirvikuvaan ENNEN jahtikokousta, KAIKKIEN JAHTIIN AIKOVIEN TOIMITETTAVA OMAT PAPERIT JAHTIKOKOUKSEEN!!!
Jahtipäälliköksi valittiin Sami Leppänen, ryhmänjohtajat toimivat varapäälliköinä.
Peurapääliköksi valittiin Marko Viitala.
Saadusta kaurissaaliista ilmoitus Pekka Huhtakalliolle joka toimii kauris yhteys henkilönä.
Kauriin osalta ampujan lisäksi huolehdittava ITSE ilmoitus riistakeskukselle
(suositus oma riistan kautta).
Ampuma-ja kilpailujaoston puheenjohtajana jatkaa Matti Ritamäki ja vpj. Sami Leppänen
Haulikon vastuuhenkilöt, Jarmo Sievi ja Reijo Kalliosaari.
Kiväärin vastuuhenkilö Voitto Rajamäki.
Ampumarata vastaavina toimivat, Luodikossa ja Hirvessä Voitto Rajamäki,
sekä Trapissa Marko Viitala.
Hirvikoirajaosto muutettiin Metsästys koira jaostoksi puheenjohtajaksi Mikko Hirsimäki ja vpj. Reijo Kalliosaari, Hirviseurueen koiraryhmä kuukuu myös ko. jaostoon.
Vahinkolintulupa on haussa muuttuneiden vaatimusten vuoksi, ilmoitus sivuilla kun lupa saadaan.
Riistapeltoja tehdään entiseen tapaan. seuralla omaa kauran siementä, lisäksi ostetaan rehukaalin siemeniä
Lopuksi muistutettiin että metsästyksen yhteydessä ei ajeta moottoriajoneuvoilla pelloilla tai pihoissa ilman maanomistajan lupaa, ajoneuvoja ei myöskään jätetä niin että ne tukkivat kulkuväyliä. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.13
Kokouksen puolesta sihteeri.
Kesäkokous seuran majalla su. 11.8. 2019 klo. 12.00
Puheenjohtaja Janne Lehtinen avasi kokouksen hiljaisella hetkellä seuran kunniajäsenen Seemi Pihlajamaan muistoksi.
Saalisilmoituksen palauttaneiden kesken suoritettiin arvonta, onnetar suosi Ari Luomaa ja Jarmo Sieviä. Palkinto on 50€ lahjakortti koneliike Vilposelle.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Lehtinen ja sihteeriksi Markku Honkaranta.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauno Syngelmä ja Markku Virtanen jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksessa oli 50 osanottajaa. Esiteltiin uudet jäsenet joita on 6 kpl.
Riistakiintiöt: Metso 1 kpl. uros, koppelo rauhoitetaan. Teeri 2 kpl (uros), suositus nuori lintu. Naaras rauhoitetaan, Metsäpyy 3 kpl, Fasaani 1 kpl. Peltopyy ja Riekko rauhoitetaan. Kyyhky ja vesilinnut valtion ajalla, Lehtokurppa 1 kpl. Metsäjänis ja rusakko kiintiöistä vapaat, valtion ajalla.
Kauriskiintiöksi sovittiin 2 kaurista / metsästäjä / vuosi (ei koske yhteisjahtia).
Suositellaan ettei kauris pukkia ammuttaisi. 
Päiväkortilla vieras saa osallistua kauriin yhteisjahtiin. henkilökohtainen kiintiö ei koske seurue jahtia, saaliinjako sovitaan jahtiaamuna.
Päiväkortilla saa osallistua kaurisjahtiin isännän eli seuran jäsenen kutsumana, tällöin mahdollinen saalis on pois isännän kiintiöstä, huom. päiväkortin riistakiintiöön ei kuulu kaurislupa.
Kauriin kyttäysjahdissa saalista saadessa ilmoitus välittömästi Pekka Huhtakalliolle sekä riistakeskukselle.
Vesilinnun metsästys: Vesialueilla 4 nä ensimmäisenä päivänä saa jahdata Klo 23.00 sen jälkeen klo. 22.00. Hirvijärven vesijättöalueella ns. Rapalahti saa metsästää vesilintua, (ei mennä lintutornia kauemmas), muulle järvialueelle haettava päiväkortti MS Riistalta.
Seuran alueella teräshaulien käyttö kielletty pysyvästi, paitsi järvialueilla sallitaan teräshaulit.
Rauhoitusalueet: Tuotannossa olevat turvetuotanto alueet rauhoitetaan. Rauhoitusalueilla ei saa metsästää kanalintuja, muun riistan metsästys sallitaan.
puheenjohtaja päätti kokouksen klo.12.41
Kokouksen puolesta sihteeri

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua